العربية العربية English English فارسی فارسی Türkçe Türkçe

ÇEVRE POLİTİKASI

KARAZ TEKSTİL olarak

  • Çevreyi korumayı, bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymayı,
  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde çevre bilincini oluşturmak için sürekli eğitimler vermeyi,
  • Malzemelerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak gereksiz atık oluşumunu engellemeyi,
  • Enerji tüketimini minimize ederek çevreye karbon salınımını belli hedeflerle yıllık olarak azaltmayı,
  • Doğal kaynakları, her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmayı, atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kontrol altına almayı, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, tüm çalışanlarımızı sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmeyi,
  • Uyguladığı yeşil politika çerçevesinde çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı hedefler.

Bu hedefler doğrultusunda;

  • Aylık karbon salınımı takip edilerek sürekli azaltma amacıyla çalışmalar yapılır.
  • Atıkların geri dönüşüm prosesi ile yetkili kurumlar tarafından tekrar kullanım için dönüştürülmesi dolayısıyla çevreye zararın minimize edilmesi sağlanır.
  • Çevreye zararlı ürün kullanımı yasaklanmıştır.